تاریخچه شرکت

کارهای اولیه شرکت پویا خدمات شایان با تلاش های پیگیر و مستمر آقای مجتبی سنائی از آبان ماه 1386 در اداره ثبت شهرستان جهرم شروع شد و پس از تکمیل فرم های اولیه در اداره ثبت شرکت ها و تهیه اساسنامه .شرکت به تایید اعضای هیات مدیره رسید

سپس در تاریخ 86/10/15 به شماره ثبت 835 در اداره ثبت و اسناد جهرم ثبت شد و در نهایت پس از چاپ در روزنامه خبر و روزنامه رسمی کشوردر تاریخ 86/10/20 مصادف با اول محرم الحرام در خیابان       22بهمن ،جنب بانک اقتصاد نوین،طبقه دوم افتتاح گردیداین شرکت با اهداف خیرخواهانه و با توجه به اینکه تعدادی از جوانان و افراد جویای کار را در شهر جهرم به کار مشغول نماید تاسیس تا بتواند علاوه بر خدمت رسانی به مردم غیور جهرم و استان فارس از این طریق امرارمعاش داشته و زندگی خودرا به سر منزل مقصود برساند.

شرکت پویا خدمات شایان به عنوان اولین شرکت برگزارکننده مجالس در شهرستان جهرم در طول بیش از 11سال عملکرد خود ،ابتدا سعی در نوآوری در شهرستان جهرم را داشته و به همین جهت با بهره گیری از بهترین کادر مجرب و کارشناسان خبره خود جهت خدمت رسانی به مردم دارالمومنین شهرستان جهرم و استان فارس گامهای جدیدی برداشته است که اهم فعالیت های آن در همین سایت ذکر شده است. 

کارکنان این شرکت با رویی گشاده در تمام ساعات شبانه روز و حتی در ایام تعطیل آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز و گرامی خود می باشندچرا که شعار همیشگی ما در طول این سالها ،همیشه حق با مشتریست را سرلوحه کارخود قرارداده اند

  پس از 11 سال تلاش موفقیت آمیز و پر ثمر در شهرستان جهرم به یاری خداوند متعال فعالیت خود را برای پیشرفت روز افزون در شیرازبا شماره ثبت   48205 ادامه می دهیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم.